Príďte na Geniálneho Amedea 2019, výstavu obrazov mentálne hendikepovaných v Bratislave

Tlačová správa Geniálny Amedeo 2019 v PDF

Keď sa povie Arteterapia, každý z nás si predstaví niečo iné. Niekto maľovanie, iný formu tvorivého oddychu a ďalší možno svoju tajnú túžbu, ktorej sa raz plánuje venovať. Kedy už môžeme hovoriť o arteterapii? Čo je to arteterapia? A čím vlastne je tvorba klientov nášho zariadenia taká jedinečná?

Arteterapia je liečba výtvarným umením a ako terapeutický koncept predpokladá, že umenie má nielen liečivý, ale aj preventívny potenciál, ktorý dáva človeku priestor vyjadrovať svoje hlboké existencionálne témy, túžby. Výtvarne umenie predstavuje akýsi hmatateľný, konkrétny čin, ktorý zhmotňuje autora samého v situáciách, v ktorých sú slová nevyjadriteľné. Presne takáto je tvorba autorov, ktorých výtvarné diela budú odprezentované na Vernisáži výstavy Geniálny Amedeo – sú mnohovravné, hoci slová často absentujú. Ich tvorba je čistá, neakademická, autentická a spontánna – vychádza z vnútornej potreby tvoriť.

Vernisáž výstavy Geniálny Amedeo sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 18:00 hodine v kaviarni Kafe Scherz na Partizánskej 27 v Bratislave.

Pozvánka na vernisáž Geniálny Amedeo 2019 v Bratislave

Cieľom je už samotný kreatívny proces

Svoj pohľad na kreatívny proces arteterapie prinášajú arteterapeuti a zamestnanci Domova soc. služieb prof. Karola Matulaya Michal KralovičRenáta Frešová.

Už 10 rokov Vám formou tejto výstavy predstavujeme zaujímavé výtvarné diela, ktoré vyberáme z mnohých výtvarných prác klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya – dospelých ľudí a detí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra.  Obrazy vznikali na hodinách arteterapie v malom, útulnom ateliéri. Rozmery miestnosti však neurčovali veľkosť diel. Ak predsa, tak iba čo sa ich šírky a dĺžky týka. Nie však ich hĺbky.

Názov výstavy vzdáva hold geniálnemu umelcovi Amedeovi Modiglianimu, ktorý za svoj výnimočný talent platil rozháraným životom. Jeho tvorba bola plná emócií a tajomstiev a mala osobitý rukopis. Jeho diela počas jeho života málokto kúpil, väčšinou iba najbližší priatelia. Trpel mnohými zdravotnými problémami, ale nad to všetko z jeho diel vyčnieva genialita. Niekde tu sa dajú nájsť styčné body aj s našimi klientmi – umelcami. Časť vystavených obrazov je zameraná na svojrázne interpretácie známych diel veľkých maliarov, časť zase predstavuje voľnú tvorbu našich klientov.

Spracované výtvarné témy počas ostatného roka boli rôznorodé a klienti opäť prekvapili tvorivosťou. Výsledkom je unikátna kolekcia diel. Papiere a plátna ožívali pomocou štetcov, pastelov či ceruziek a s našou pomocou odkrývali viac či menej skryté talenty našich umelcov. Minulý rok sme výstavu rozšírili aj od diela, ktoré vznikli v spolupráci s drevárskou dielňou – vtáčie búdky.

Náš prístup a interakcia s klientom spočíva v kreatívnej práci. Klienta berieme ako partnera s ktorým komunikujeme na primeranej úrovni. Aj pri maľovaní. Primárnu hodnotu nekladieme len na výslednú kresbu či maľbu, ale zameriavame sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpečného prostredia v ktorom je radosť tvoriť. Rovnako sa snažíme aj o povzbudenie klientov k spontánnejším prejavom, k podpore rozvoja ich fantázie a posilňovania ich sebahodnoty.

Arteterapiu (liečbu výtvarným umením) vnímame najmä ako proces,  teda niečo čo prebieha, čo sa vyvíja a niekam sa posúva. Posúva sa klient a spolu s ním aj my. Verím, že dopredu. Prostredníctvom výtvarných techník a individuálneho prístupu hľadáme možnosti navodenia pozitívnej zmeny, prípadne spomalenie regresu v psychickom vývoji klienta. Zreteľ kladieme na individuálne preferencie a potreby klienta a vytváranie priestoru, ktorý podporuje jeho spontánnu výtvarnú expresiu.

O zariadení Domov soc. služieb prof. Karola Matulaya

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya (DSSpKM) je denné a pobytové zariadenie pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Víziou zariadenia je sprevádzať klientov s mentálnym znevýhodnením v ich vývine od raného detstva tak, aby sa každý z nich s našou odbornou i ľudskou pomocou a podporou aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností a zaradil sa do bežného života.

www.dsspkm.sk