Mercedes poskytne servis na 10 rokov celkom zadarmo

Bezplatné servisné práce na výrobcom predpísané pravidelné údržby až do desiateho roku od ich prvej registrácie poskytuje (počnúc júlom 2015) pre osobné vozidlá značky s hviezdou spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia.

Bezplatné servisné práce do desiatich rokov vrátane, sa automaticky plošne vzťahujú na modely osobných vozidiel počnúc siedmym rokom od ich prvej registrácie na Slovensku či v zahraničí, respektíve po najazdení vozidlom 160-tisíc km ak k tomu dôjde skôr. Ponuka platí pre vozidlá s aktuálnou slovenskou registráciou. Súčasne k bezplatnej práci platia zvýhodnené ceny na k tomu použité originálne náhradné diely a prevádzkové kvapaliny.

„Vďaka kvalite a spoľahlivosti vozidiel s hviezdou v znaku, ktorých história sa odvíja od prvého automobilu na svete, sme pre našich klientov zaviedli od roku 2001 prvý šesťročný servis v cene vozidla. V tomto roku, kedy si pripomíname štvrťstoročie od začatia fungovania Mercedesu na Slovensku, im navyše venujeme pravidelné servisné práce predĺžené do desať rokov.“ Informuje generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz.