Citrix prevezme spoločnosť Sanbolic

Kľúčové technológie Sanbolicu pomôžu znižovať náklady a zložitosť úložných riešení pre Application Delivery, ako aj nasadenie virtuálnej desktopovej infraštruktúry.

 
Citrix oznámil ukončenie akvizície spoločnosti Sanbolic, inovátora a lídra v oblasti virtualizačných technológií pre úložiská pre dátovo náročné pracovné záťaže (workload-oriented storage). Technológie od Sanbolicu umožnia zákazníkom využívajúcim softvérovo definované úložiská optimalizovať výpočtové prostriedky podľa konkrétnych aplikácií, ktoré používajú. Dokonca bez ohľadu na to, čo je základom ich úložísk – či SSD alebo pevné disky, flashové pamäte a zariadenia NAS, SAN, servery alebo cloudy. Vďaka tomu môžu zlepšovať rozkladanie záťaže storage (storage load balancing) a dostupnosť aplikácií. To všetko pri zachovaní používateľského komfortu. Akvizícia rozsiahlej skupiny pre oblasť infraštruktúry podporujúca vysokú záťaž, v kombinácii s hlavnými produktami XenDesktop, XenApp a XenMobile, umožňuje spoločnosti Citrix priniesť celú paletu rôznych riešení. Tieto riešenia dramaticky zlepšia hospodárenie a znížia zložitosť aplikácií Windows a nasadenie technológií VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
 
Sanbolic umožní zákazníkom nasadiť technológiu v rôznych geograficky oddelených lokalitách a cloudoch a lineárne a predvídateľne škálovať svoje riešenia. Vďaka technológiám spoločnosti Sanbolic je jednoduchšie aj prideľovanie a riadenie jednotlivých prostriedkov. To všetko s ohľadom na maximálne zvýšenie celkovej efektivity. Tím Sanbolicu sa stáva súčasťou Citrixu s okamžitou platnosťou. Detailné podmienky akvizície nie sú zverejnené.

Minimalizovanie infraštruktúry a zložitosti úložných riešení pre Application Delivery a VDI
Spoločnosti budú teraz schopné nasadiť virtuálne aplikácie a VDI naprieč ich štruktúrou, pričom budú mať garantované SLA pre pracovné záťaže vďaka vyššej kvalite služieb v rámci celej platformy. Kým náklady na hardvér servera a softvérové licencie sú vo všeobecnosti dobre známe, storage riešenia sú často prekážkou pre nákladovo efektívne a hladké implementácie.
 
Akvizíciou Sanbolicu Citrix získa novú paletu riešení zameraných na dosahovanie najlepšej ceny, výkonu, používateľského komfortu, bezpečnosti a flexibility vo svojej triede.
 
Na rozdiel od väčšiny nástrojov dostupných na trhu, toto riešenie od Citrixu tiež umožní zákazníkom používať ich existujúci dátové úložiská, ako aj sieťovú a výpočtovú infraštruktúru či už vo fyzickom alebo cloudovom prostredí.
 
Viac ako 200 zákazníkov Citrixu už používa Sanbolic, ktorý garantuje neustálu dostupnosť a geografické rozdelenie na XenApp a XenDesktop. Citrix hodlá pokračovať v spoluráci so svojimi strategickými technologickými partnermi, systémovými integrátormi a distribútormi, aby tieto úložné riešenia priniesli svojim zákazníkom a zároveň, aby v rámci svojho partnerského ekosystému zameraného na úložné systémy, mohli dodávať najširší výber optimalizovaných storage riešení.

Citácie
Geir Ramleth, senior viceprezident a Chief Strategy Officer v spoločnosti Citrix
Komplexnosť infraštruktúry ešte stále spomaľuje nasadzovanie technológií VDI a nasadenie Application Delivery. Využitie technológií Sanbolic spolu s XenDesktom a XenApp pomáha Citrixu efektívne riešiť túto problematiku, pričom prináša riešenia, ktoré zjednodušujú infraštruktúru a redukujú celkové náklady na nasadenie a riadenie. Sanbolic vybudoval vysoko špecializovaný tím, ktorý sa k nám teraz pripája. To nám umožní dodávať zákazníkom jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie riešenia ešte v kratšom čase, ako tomu bolo doteraz.

Momchil Michailov, CEO and zakladateľ spoločnosti Sanbolic
Medzi našimi spoločnosťami existuje ohromná synergia. Naše servery a riešenia pre konvergovaný storage management a technológie Citrix pre viritualizáciu desktopov a aplikácií, umožňujú dosiahnuť vysokú dostupnosť podnikových dát a pracovnej záťaže. Samozrejme umožňujú flexibilné reakcie na meniace sa požiadavky a potreby firiem. Naša schopnosť podeliť sa o 13 rokov skúseností zo zákazníkmi po celom svete sa pripojením k tímu Citrix výrazne zvyšuje.