Ľudia by sa vraj nebáli bankovať s Facebookom a Google

Svet bankovníctva sa v posledných rokoch výrazne inovoval, v peňaženkách nosíme platobné karty s NFC čipmi, môžeme platiť mobilom alebo dokonca inteligentnými hodinkami. Očakáva sa, že modernizáciou prejdú nielen technológie, ale aj samotné finančné inštitúcie – možno, že sa jedného dňa dočkáme bánk Facebook a Google. Ľudia v Európe si vraj vedia predstaviť, že by svoje financie zverili týmto internetovým spoločnostiam.

Štúdia spoločnosti Fujitsu poukazuje na skutočnosť, že európski zákazníci sú pomerne progresívni. Až 7-tisíc respondetov odpovedalo na otázky týkajúce sa bankovníctva a financií a z odpovedí vyplýva, že iba 44 percent z nich používa hotovosť každý deň. To je menej ako polovica opýtaných. Až 32 percent opýtaných povedalo, že na platenie používajú svoje mobilné telefóny a dokonca až 22 percent aj nositeľnú elektroniku, napríklad inteligentné hodinky.
Sú to nesmierne zaujímavé čísla, nepochybne však neodrážajú realitu na Slovensku.
Spomedzi spomenutých 7-tisíc opýtaných vraj každý piaty respondent niekedy v minulosti použil virtuálnu menu Bitcoin. Zhodne pätina ľudí potvrdila, že by boli pripravení používať Facebook, Google alebo Amazon na bankové aktivity.