Inteligentný paprikový sprej na sebaobranu

Zariadenie Defender Smart je určené na osobnú ochranu. Má v sebe zabudovaný paprikový sprej, kameru a dokáže sa spojiť so smartfónom, cez ktorý zavolá pomoc.

Osobná bezpečnosť, sebaobrana, to sú témy, ktoré sú mimoriadne závažné, avšak nevenuje sa im dostatok pozornosti.

Samotný paprikový sprej, nech by bol najinteligentnejší na svete, nie je garanciou, že sa z konfliktnej situácie dostanete bez traumy. Takú garanciu nemáte dokonca ani vtedy, keď aktívne trénujete sebaobranu a bojové športy. Za určitých okolností a keď na to máte aj určitú mentálnu výbavu, ste schopní pri krízovej situácii použiť aj predmety.

Inteligentné zariadenie Defender Smart prináša do sveta obranných pomôcok trocha inovácie. Obsahuje jedno tlačidlo, ktorým vytriekate na agresora paprikový sprej (čo má už samo o sebe dostatočne odradzujúci efekt), zároveň ho nahráte na kameru, oslepíte silným svetlom, automaticky sa sputí zvukový alarm a ak máte zariadenie prepojené so smartfón, ten môže automaticky kontaktovať 24-hodinovú službu Defender 24/7 Monitoring a odoslať jej vašu aktuálnu GPS polohu, pričom tá následne zavolá políciu.

Netrúfame si odhadovať, do akej miery je toto zariadenie spoľahlivé, avšak nazeráme naň s obavami a otázkami, či za jeho výrobou vôbec stoja ľudia s praktickými skúsenosťami s konfliktnými situáciami, akými sú prepadnutia alebo pouličné bitky.

Zariadenie The Defender sa dá predobjednať na stránke http://www.getthedefender.com/what-is-defender/