Citrix predstavil nový partnerský program pre b2b

Nový partnerský program predstavuje kľúčový pilier plánu, ktorý má prinášať partnerom nové príležitosti a možnosti profitu. Pritom zdôrazňuje záväzok k ďalšiemu rastu distribučnej siete.

 
Citrix spustil nový partnerský program, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol partnerom plne využívať rozrastajúce sa portfólio riešení. Môžu tak držať krok s rýchlym tempom technologických zmien a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť na trhu. S inovatívnym novým programom Citrix Solution Advisor (CSA) budú partneri môcť zrýchliť rast svojich príjmov investíciami do technologickej špecializácie. Vďaka tomu môžu ponúknuť odlišné kapacity oproti konkurencii. Ich zákazníci vďaka tomu z Citrix riešení získajú najvyššiu možnú hodnotu. Nový program ponúkne takmer 9,000 poradcov pre riešenia Citrix (Citrix Solutions Advisors) po celej planéte, zjednodušenú certifikáciu, pozmenené hodnotenie podľa príjmu a nové prírastkové odmeny a bonusy.
 
Základným kameňom programu je Citrix Specializations, teda špecializácia s ohľadom na odvetvie. Citrix Specializations poskytne kvalifikáciu, silnú značku, odporúčania a odmení partnerov za preukázané technické zručnosti a kompetencie, obchodné procesy a dodávanie služieb zákazníkom. Citrix Specializations sa skladá z častí, ktoré partnerom ponúkajú príležitosť vybrať si technickú kategóriu, ktorá najlepšie odráža ich súčasný obchodný model a pridáva ďalšie kompetencie, podľa toho, ako sa ich biznis vyvíja. Každá oblasť umožní partnerom získať technickú expertízu a osvedčené postupy pre úspešné implementáciu s riešeniami Citrix v oblasti virtualizácie, správy mobility a networkingu.
 
Nový CSA program je ústredným pilierom nového partnerského plánu Citrix Partner Growth Plan, ktorý si kladie za cieľ napomáhať dosiahnutiu výrazného medziročného nárastu príjmov. Program zahŕňa tri dodatočné piliere, vrátane partnerskej spolupráce, dôsledného zapojenia partnerov naprieč zákazníckym cyklom a masívneho generovania dopytu, ktorý využíva sieťové marketingové kampane.
 
Citrix sa usporiadaním partnerov a zabezpečením zdrojov obchodnej podpory zameria na podporu spolupráce a zapojenie tímov špecializovaných na konkrétne oblasti priemyslu. Partneri sa tak môžu viac zamerať na príležitosti v špecifických zákazníckych segmentoch a využívať jednoduchšie a zrýchlené schvaľovanie stimulov.
 
Spoločnosť Citrix považuje za kľúč ku kontinuálnej a udržateľnej partnerskej produktivite správne zapojenie partnerov a preto predostrie nové nástroje, zdroje a programy. Tieto dodatočné investície sú zamerané na maximalizáciu efektivity partnerov v každej fáze životného cyklu obchodu a služieb – od vývoja technických zručností, cez predaj až po úspešnú implementáciu riešení.
 
V Citrixe veria, že program CSA zohrá kľúčovú rolu v oblasti generovania dopytu a získavania nových zákazníkov. Tento program je podľa spoločnosti zároveň dôležitý pri ďalšom rozširovaní a prehlbovaní prínosu integrovaných riešení naprieč aplikáciami, desktopmi, dátami a spolupráce v rámci partnerskej komunity. Aby partneri mohli rozšíriť svoje marketingové možnosti a byť v tejto oblasti efektívnejší, Citrix im pomôže identifikovať príležitosti na rast v cieľových trhoch a umožňuje im lepšie plánovať a realizovať marketingové kampane, dostupné prostredníctvom najlepších marketingových platforiem.
 
Program Partner Growth Plan bol spustený 13. januára, pričom CSA Program and Specializations je dostupný okamžite. Zvyšné tri piliere budú zavedené v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.
 
 
Citácie
Citrix pokračuje v inováciách, zlepšovaní a adaptovaní svojich partnerských programov. Vidíme, že partnerské programy sú motorom našej spoločnosti a sú nevyhnutné pre celkový úspech, ako aj úspech našich spoločných zákazníkov. Prostredníctvom nášho nového CSA programu so špecializáciami, pomáhame partnerom odlišovať sa od konkurencie a prinášať jedinečnú skúsenosť svojim zákazníkom. Náš nový partnerský program je obohatený o možnosť špecializácie, čo umožní našim partnerom lepšie kapitalizovať trhové príležitosti.

– Carlos Sartorius

Senior viceprezident divízie Worldwide Sales and Services

Citrix

 
Vždy sme sa sústredili na to, aby sme z Citrixu urobili najvýnosnejší biznis pre našich partnerov a priniesli najlepšiu možnú skúsenosť našim spoločným zákazníkom. Nový partnerský program zo špecializáciami pomôže našim solution advisorom prinášať vyššiu spokojnosť, dôveru a lojalitu medzi zákazníkov a zároveň aj výrazný medziročný rast v položke príjmov. Aj naďalej budeme inovovať náš partnerský program, nástroje a zdroje, chceme totiž, aby sa naši partneri mohli odlíšiť od konkurencie a získať komparatívne výhody na trhu.

– Tom Flink

Viceprezident divízie Channels & Market Development Sales

Citrix